Saturday, June 14, 2014

Jinki maa nahi hoti unke baccho ko dua kaun deta

Kisi ne mujh se pucha..
ki jinki maa nahi hoti unke baccho ko dua kaun deta hai..

Maine kaha ki:
Koi jheel agar sookh bhi jaye to mitti se nami nahi jati..
isi tarah maa marne ke baad bhi apni aulad ko dua deti rehti hai.

No comments:

Post a Comment